Crimea Views
Near Chufut-Kale, 2003.
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov