Crimea Views
Near Eski-Kermen, 2004.
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov