Nepal 2006
Kathmandu, Durbar square, 2006
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov