Novodevichye cemetery
Novodevichye cemetery, 2005
 
Copyright 2004-2007 Denis Komissarov